ผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ ติดต่อกลับด่วนก่อน 19 เม.ย.นี้

เลขาฯ ประกันสังคม แจ้งข่าวถึงผู้ประกันตน ม. 39 ที่สิ้นสภาพ ขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมด่วน ก่อนวันที่ 19 เม.ย.นี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการช่วยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้ง ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกลับเป็นผู้ประกันตนอีกครั้ง โดยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิจำนวน 777,228 คน

และจากผลการติดตามมีผู้ประกันตนติดต่อกลับสู่ระบบประกันสังคมแล้วขณะนี้จำนวน 375,826 คน(ตัวเลข ณ วันที่1เม.ย.62) คงเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอีกจำนวนหนึ่ง ตนจึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จะคืนสภาพรีบดำเนินการติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือส่งแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน (สปส. 1-20/1) ทางไปรษณีย์ หรือแสดงความประสงค์ขอกลับโดยแจ้งเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งชำระเงินสมทบงวดแรก 432 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต หรือที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ (ระบบ Pay at Post) หรือเคาน์เตอร์เซ็นเพลย์ (บริษัทห้างเซ็นทรัล) โดยด่วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง ทั่วประเทศ และที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) .

Loading